CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG
Add : Đình Thôn – Mỹ Đình – Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 04 6675 5506 – Fax: 04 7308 1930
Hotline: 0978 588 927– 0978 588 926
Website:giaoducphuongdong.edu.vn

THÔNG BÁO
Về việc mở lớp đào tạo quản lý dự án đầu tư

Ngày nay, quản lý dự án đầu tư là vấn đề sống còn đối với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cũng bởi vậy mà yêu cầu của các cá nhân, tổ chức liên quan tới một Dự án phải có kiến thức và và am hiểu về Quản lý dự án.
Căn cứ vào Thông tư số : 25/2009-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA.
Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các trung tâm đào tạo, công ty Cổ Phần Giáo Dục Phương Đông tiếp tục mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án tại Hà Nội khoá học nhằm cập nhật kiến thúc pháp luật / Chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ/ Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu. Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định.
Đối tượng : Thành viên ban giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các cá nhân có nhu cầu.
Thời gian : Khai giảng liên hàng tuần (học 06 ngày trong giờ hành chính)
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Địa điểm học: Học viện hành chính quốc gia – Đường 3/2 - P12- Quận 10- TP Hồ Chí Minh.
Tại Hà Nội :
Địa điểm học : Trường Cán Bộ Lê Hồng Phong – 220 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội
Giảng viên : Các chuyên gia về Quản lý dự án và Đấu thầu
Của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng….
Kinh phí : 1.400.000đ tại Hà Nôị , 1.500.000đ tại TP HCM (Bao gồm học phí, tài liệu, tea-break)
Thanh toán : Tiền mặt tại địa điểm học tập
Thủ tục : Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày khai giảng 03 ngày; Nộp 02 ảnh 3 x 4cm.

Liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG
Add : Đình Thôn – Mỹ Đình – Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 04 6675 5506 – Fax: 04 7308 1930
Hotline: 0978 588 927 Ms Mai – 0978 588 926 Ms Thuỷ
Website:giaoducphuongdong.edu.vn

Công ty đã được nêu tên trên website của bộ http://mpi.gov.vn

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghi ệp vụ đấu thâu tại Doanh nghi ệp,/ đơn vị t ại đ ịa ph ương.
Ngoài ch ương trình trên, C ông ty còn th ường xuy ên tổ chức các lớp Kỹ năng văn ph òng nh ư Bán hàng chuyên nghi ệp, Chăm sóc kh ách h àng, Teamwork…; Qu ản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư,.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
Với kinh nghiệm và ưu thế vượt trội, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Phuong Dong đã tổ chức thành nhiều khoá bồi dưỡng kiến thức luật, quản trị cho hàng ngàn cán bộ lãnh đạo chuyên môn trong các doanh nghiệp, các ban quản lý dự án, các tổ chức hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội… Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức chương trình trên thật hiệu quả và thành công.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Các giảng viên;
-Lưu VP.

Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, Đào tạo quản lý dự án, boi duong quan ly du an,boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, boi duong va cap chung nhan quan ly du an, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, , địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội,, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, địa chỉ học quản lý dự án tại Hà Nội, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án, nơi học và cấp chứng nhận quản lý dự án,

0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927

0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927
0978 588 927 0978 588 927 0978 588 927