- Cisco vừa ra mắt Cisco® SIO To Go, một ứng dụng dành cho điện thoại iPhone của Apple với sức mạnh của Cisco Security Intelligence Operations (SIO), cho phép người sử dụng có thể truy cập thời gian thực tới những thông tin bảo mật toàn cầu tại bất cứ đâu.

Ứng dụng Cisco SIO dành cho iPhone cho phép người dùng có thể cá nhân hóa những cảnh báo bảo mật nhằm hiển thị những mối đe dọa về bảo mật có thể ảnh hưởng tới hệ thống mạng của mình và mang lại thêm những đảm bảo rằng họ đang được bảo vệ bởi giải pháp bảo mật của Cisco.

Với thế hệ tiếp theo kiến trúc mạng không biên giới Borderless Networks, Cisco đang giúp những cá nhân có thể kết nối với mạng từ bất cứ nơi nào, bất cứ thiết bị nào một cách đáng tin cậy và liền mạch với sự an toàn ở mức cao.

Sự tiện dụng này đang thay đổi cách làm việc của các bộ phận công nghệ thông tin, cho phép mang lại khả năng tự động hóa cao hơn và các dòng dữ liệu được truyền tải thời gian thực nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống mạng không biên giới.

Ứng dụng Cisco SIO To Go dành cho iPhone mới mang lại cho những bộ phận CNTT một phuong thức hiệu quả để tiếp nhận được cảnh báo và ứng phó với các mối đe dọa có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống mạng.

Được cung cấp sức mạnh bởi Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service, ứng dụng Cisco SIO To Go dành cho iPhone thông báo, bảo vệ và cho phép người sử dụng phản ứng thời gian thực với những cảnh báo và mối đe dọa đến hệ thống mạng.

Ứng dụng này mang lại khả năng cảnh báo thông minh sớm, những lỗ hổng bảo mật và các giải pháp bảo mật nổi tiếng của Cisco cho người sử dụng iPhone khi xảy ra sự cố. Ứng dụng này còn cung cấp khả năng xem xét địa chỉ IP, địa chỉ email qua URL và Web độc đáo với sức mạnh của Cisco IronPort® SenderBase Security Network và Cisco SIO.

Những cảnh báo được đưa ra bao gồm: Các cảnh báo từ đội phản ứng bảo mật của Cisco (Cisco Product Security Incident Response Team -PSIRT); Những xác thực từ hệ thống chống xâm nhập Cisco Intrusion Prevention Systems (IPS); Các bản tin bảo mật từ Cisco Applied Mitigation Bulletins; Những cảnh báo bảo mật của Cisco Threat Outbreak Alerts…Thuỷ Nguyên