Định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất-định mức 1172
5 Votes

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần xây dựng – Mới nhất 2013)
Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:
định mức 1172
định mức dự toán xây dựng công trình 2013
Phần 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG.
Phần 2: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT.
Phần 3: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI.
Phần 4: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG.
Phần 5: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ.
Phần 6: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ.
Phần 7: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN.
Phần 8: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ.
Phần 9: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP.
Phần 10: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC.
Phần 11: CÁC CÔNG TÁC KHÁC.

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…).
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm công tác trong lĩnh vực xây dựng có tài liệu tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 547 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Giá: 380.000 đồng
Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Liên hệ : 0938 060 418

Giao sách miễn phí trên Toàn quốc

---------
--------THAM KHẢO THÊM-------

định mức xây dựng công trình phần lắp đặt (mới nhất)

2 Votes

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013)
Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
định mức 1173
định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt sửa chữa theo quyết định 1173
Phần 1: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (Sửa chữa và bổ sung).
Phần 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH.
Phần 3: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG.
Phần 4: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ.
Phần 5: KHAI THÁC NƯỚC NGẦM.

Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD.

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…)
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm công tác trong lĩnh vực xây dựng có tài liệu tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 533 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Giá: 350.000 đồng

Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Liên hệ : 0938 060 418

Giao sách miễn phí trên Toàn quốc


+++++++++++++++THAM KHẢO THÊM SÁCH MỚI ------------
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013
Ngày 28/3/2013 Bộ Xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành ngành xây dựng. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013
Nội dung quyển sách gồm có 11 phần chính sau:
tiêu chuẩn xây dựng việt nam 20
tiêu chuẩn xây dựng việt nam 2013
Phần 1: QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG.
Phần 2: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
Phần 3: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
Phần 4: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG.
Phần 5: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG.
Phần 6: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THO CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
Phần 7: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
Phần 8: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 CỌC KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM.
Phần 9: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 CỌC – KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ.
Phần 10: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA.
Phần 11: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 433 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Giá: 325.000 đồng / quyển
Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Liên hệ : 0938 060 418

Giao sách miễn phí trên Toàn quốc