Cty Seo Web Dịch Vụ Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ seo web- uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, SEO Top 10 Google, dịch vụ seo từ khoá, tư vấn SEO miễn phí.

Bước đầu tiên : các bạn nên chọn cho mình 1 templates thích hợp với lĩnh vực các bạn đang kinh doanh.
- Sắp xếp chuyên mục hợp lý với keyword để chúng ta seo cho từ khóa chính với url của trang chủ.
- Các từ khóa chính nên để ở thư mục trên cao nhất mà các bạn thấy hợp lý nhất để có thể đạt được sự hiểu quả tốt nhất.
- Tại trang chủ các bạn nên để keyword có chứa thẻ h1,h2 và thẻ Atl ( mô tả của hình ảnh )
Khi tối ưu onpage song các bạn bắt đầu chuyển sang bước 2

Bước 2 : tối ưu cài đặt trang chủ.

- Bắt đầu cài đặt các bạn bắt đầu tối ưu thẻ title và descrition cho trang blogger.
Vào Cài đặt >>> ( đặt thẻ title và descritiom ) cho trang blogger của các bạn. >>> Tùy chọn tìm kiếm >>> ( phần mô tả nên đặt như phần descrition của phần trước )

- Tùy chọn fire robot cho blogger
+ Robot.txt tùy chỉnh – các bạn chọn bật và bắt đầu tạo fire robots.txt cho blogger các bạn.

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent:*
Disallow: /*?updated-max=*
Allow: /
Sitemap: http://domain.com/blogspot.com/feeds...rderby=updated

- Thẻ tiêu đề tùy chỉnh các bạn chọn bật.
+ Các bạn tắt hết các phần chọn của thẻ này. ( tắt hết dấu tích )

Đến giờ các bạn có thể làm seo cho chính blogger mà các bạn đã làm rồi đó, chúc các bạn thành công.