Mới đem về tiếp bầy tre mỹ 3th ,anh em nào thích alo anh Tài 0938 025 018.