Tôi vừa tham gia một buổi phỏng vấn xin việc. Trong quá trình phỏng vấn, tôi thấy nhà phỏng vấn khá hài lòng với phần trả lời của tôi. Họ cũng hỏi tôi về lương bổng, thời gian làm việc và hẹn sẽ liên lạc lại với tôi trong tuần.

Họ cũng cho tôi biết những việc cần thiết nếu có thể tham gia vòng phỏng vấn tiếp theo. Đây là vòng phỏng vấn thứ hai và tôi là người đầu tiên nên tôi không thể hỏi được ngay liệu mình có vượt qua hay không. Tuy nhiên đã nhiều ngày vẫn chưa thấy nhà tuyển dụng liên hệ.

Tôi có nên điện thoại hỏi kết quả phỏng vấn không? Nếu cần thiết phải gọi, xin gợi ý giúp tôi những điều nên trao đổi để không tỏ ra thiếu chuyên nghiệp và mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng (tôi đã thiếu sót khi không xin thông tin của người phỏng vấn để có thể gửi email cảm ơn họ). (M.V.)

- Bạn có thể gửi thư cảm ơn đến phòng nhân sự nhờ họ chuyển đến những người đã tham gia phỏng vấn bạn. Trong thư, bạn cũng có thể hỏi về kết quả phỏng vấn. Nếu chủ động hơn, bạn có thể gọi điện đến phòng nhân sự của công ty xin hỏi về kết quả phỏng vấn.

Tags: tim viec lam , tìm việc làm