Tram can o to dien tu 150 tan đạt cấp chính xác 3 TCVN, ĐLVN13:2009 hay Class 3 theo tiêu chuẩn Quốc tế OIML – R76, Khả năng cân tối đa 150 tấn


ĐẶC ĐIỄM CHUNG : SCF-150N
- Tổng cục TCĐLCL phê duyệt mẫu số: 009-2010
- Loại cân : Nổi – Nhiều modul dễ di chuyển và lắp ráp
- Cân đạt cấp chính xác 3 TCVN, ĐLVN13:2009 hay Class 3 theo tiêu chuẩn Quốc tế OIML – R76
- Khả năng cân tối đa ( Max) : 20, 30, 40, 50, 60,70 ,80, 120,150 Tấn.
- Quá tải an toàn: 150 %. Phân độ chia ( d) : 5kg~20kg
- Kích thước bàn cân (m): 3x6, 3x8, 3x12, 3x14, 3x15, 3x 16, 3x18.
- Giao hàng tận nơi, hoặc gia công tại nơi đặt cân. Thời gian giao hàng: 30 ngày từ khi ký hợp đồng.
Thời gian giao hàng: 20 ngày


Thời gian bảo hành:
5 năm cho bàn cân ( Sơn bảo dưởng bàn cân miển phí 1 lần trong thời gian bảo hành)
2 năm cho thiết bị điện tử.


Ngoải ra THM còn cung cấp trạm cân ô tô điện tử 60 tấn | trạm cân ô tô điện tử 80 tấn | trạm cân ô tô điện tử 100 tấn | trạm cân ô tô điện tử 120 tấn