Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT vừa thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng giám đốc FPT, thay thế cho ông Trương Gia Bình. Ông Ngọc là một trong các thành viên sáng lập và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT.

>> Lê Thế Hùng – Một trong 14 thành viên sáng lập ban đầu của FPT

Là một trong những thành viên sáng lập FPT, ông Bùi Quang Ngọc là lãnh đạo đầu tiên của bộ phận Tin học ứng dụng của FPT, tiền thân của các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading.

Ông Bùi Quang Ngọc từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong FPT như Giám đốc Chất lượng, Giám đốc Thông tin, Giám đốc điều hành, từ năm 2002 đến nay, ông là Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông Bùi Quang Ngọc là một nhà quản trị xuất sắc của FPT, đồng thời là người triển khai xây dựng nhiều dự án lớn và phực tạp trong tập đoàn.

Không chỉ nổi tiếng tại FPT, tân TGĐ FPT còn có tầm ảnh hưởng trong ngành CNTT với danh hiệu Top 10 CIO xuất sắc Đông Dương. Ông trực tiếp tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt với các khách hàng chiến lược của FPT từ các bộ ngành đến các doanh nghiệp lớn, trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án CNTT tầm cỡ quốc gia tại FPT.

Ông Bùi Quang Ngọc từng cùng học phổ thông chuyên toán với ông Trương Gia Bình, tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Tổng hợp Kishinhov (Cộng hòa Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án tiến sỹ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986.