Tư vấn, HD Thành lập Doanh nghiệp trọn gói 700.000Đ ( Bao gồm Giấy phép kinh doanh, khắc dấu, mã số thuế, hồ sơ pháp lý thuế ban đầu)
_ Thành lập Công ty TNHH, TNHH 1 TV, CP, Doanh nghiệp TN, Cơ sở .
_ Thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh : BS ngành nghề, Thay đổi ĐDPL , Tăng giảm vốn ĐL, Thành viên, cổ đông. Thay đổi Địa điểm KD…
Giải thể DN.

Liên hệ :
Công Ty TNHH Phần Mềm Và Tư Vấn Doanh Nghiệp HOÀNG MINH
130/35/23 Lê Đình Cẩn , P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
(08) 6. 2603.171 Mobile : 0908.531.544
Email : Info@hoangminhsoft.com