can ban sim than tai ; -0937400079 - 0986000839

-0906955567 - 0934055567

-gia tat ca la - 1.500.000$

--xin lien he ;

--->anh benz
-0934732800