Bia heineken là một hãng sinh sản bia đến từ Hà Lan.
· Xuất hiện lần trước tiên tại Amsterdam năm 1870 Bia Heineken được xem là thương hiệu bia thành công nhất và là một biểu trưng trong ngành công nghiệp bia trên thế giới.Theo bảng xếp hạng và đánh giá của Interbrand/Business Week.
· 1873, bia Heineken gia chính thức ra đời ở Amsterdam.
· 1887, một nhà máy mới được xây dựng ở thành phố Amsterdam.
· 1942, Alfred Heineken biến Heineken từ một cơ sở sản xuất thuần tuý thành một doanh nghiệp danh tiếng.
· 1975, nhà máy mới tại Hà Lan đi vào hoạt động.
· 2003, Heineken Cold Filtered & Heineken Export được thay thế bằng Heineken.
· Bia Heineken gia nhập tại Việt Nam : Thương hiệu bia Heineken chính thức gia nhập ở Việt Nam vào năm 1991 và sinh sản vào năm 1993, và từ đó cho đến nay dòng sản phẩm này rất được chuộng đối với người tiêu dùng Việt Nam.