Heineken muốn thành cổ đông chiến lược của Sabeco


Sabeco là công ty đầu ngành về sản xuất bia và nước giải khát tại Việt Nam với trên 40% thị phần tiêu thụ bia toàn quốc.

Ba hãng bia lớn trên thế giới là Tập đoàn Heineken (Hà Lan), Tập đoàn Asahi (Nhật Bản) và Tập đoàn SAB Miller (Mỹ) đang rất quan tâm tới việc mua cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).Đặc biệt là heineken,sau khi thôn tính thành công bia tiger,hãng này tiếp tục muốn vươn tay dài thêm.Bia Tiger mang lại sự bền vững về mặt thương hiệu và kinh tế cao cho họ.Đầu tư vào bia tiger là sự thành công lớn,giờ đến lúc vươn vòi đến Sabeco.

Các cơ quan chức năng đang xem xét các đề xuất từ các hãng bia này.

Sabeco là công ty đầu ngành về sản xuất bia và nước giải khát tại Việt Nam với trên 40% thị phần tiêu thụ bia toàn quốc. Công ty đã được cổ phần hóa năm 2008. Năm 2010, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 2.771 tỷ đồng, năm 2011 là 2.344 tỷ đồng.