PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA SANG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI.
Thanh Hà, nữ, chuyên nhận phiên dịch tài liệu tiếng Hoa cho các tổ chức, cá nhân như: dịch Hợp đồng, dịch Sách báo, dịch Phim ảnh, dịch Website, dịch tài liệu Kỹ thuật, dịch tài liệu Pháp luật, dịch tài liệu Maketing, dịch tài liệu Y tế, dịch Hồ sơ thầu, dịch tài liệu Xây dựng, dịch Công chứng, dịch Truyện tranh, dịch Sách hướng dẫn sử dụng, dịch Game, dịch Bản vẻ v.v…..Nhận thông dịch hội nghị, hội thảo, dịch trong xưởng, dịch hướng dẫn viên du lịch, dịch tham quan khảo sát thị trường, dịch cabin vv…hoặc theo yêu cầu khách hàng. Phiên dịch chính xác, chuyên nghiệp, chi phí hợp lý. Xin liên hệ: 0122.853.3518 (Thanh Hà).