DỊCH TIẾNG TRUNG THEO YÊU CẦU.

Thanh Hà, nữ, Chuyên nhận phiên dịch tiếng Trung như: Dịch sách; Dịch website; Dịch tài liệu kỹ thuật; Dịch tài liệu pháp luật; Dịch tài liệu maketing; Dịch tài liệu y tế; Dịch hồ sơ thầu; Dịch công chứng; Dịch phim; Dịch truyện tranh; Dịch sách hướng dẫn sử dụng; Dịch game v.v…..Nhận đi dịch tiếng Trung trong và ngoài nước cho các tour du lịch , hội nghị , hội thảo , dịch cabin , tìm kiếm thị trường , đàm phán , giao dịch kinh doanh , giới thiệu sản phẩm , hướng dẫn du lịch vv….hoặc nhận dịch theo yêu cầu của khách hàng. Phiên dịch chính xác, chuyên nghiệp, chi phí hợp lý. Xin liên hệ : 0122.853.3518 (Thanh Hà).