(TNO) Đây là hai phương án được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đưa ra tại hội thảo mức sống tối thiểu của người lao động (NLĐ) trong các DN năm 2013. Theo đó, mức đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2014 cho NLĐ tăng thêm từ 350.000-850.000 đồng/tháng.


Theo kết quả khảo sát của Viện Công nhân-Công đoàn thực hiện tại 68 doanh nghiệp với hơn 1.900 phiếu hỏi, phỏng vấn sâu, tiền lương trung bình của NLĐ đạt 3,667 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, vùng I là 4,037 triệu đồng/tháng, vùng II là 3,83 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,48 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,312 triệu đồng/tháng.

Đánh giá của Viện Công nhân-Công đoàn, những tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ nên các khoản thu nhập ngoài lương của NLĐ đạt được không nhiều. Nhìn chung, tiền lương bình quân của NLĐ nhận được còn thấp. Trong đó, người có mức lương dưới 4 triệu đồng/tháng chiếm 62%. Thậm chí, có 5,2% lao động có mức lương dưới 2 triệu đồng.

Về mức sống tối thiểu, chung năm 2013 (chưa tính nuôi con) là 1,928 triệu đồng/tháng và nếu tính cả nuôi con là 3,278 triệu đồng/tháng.

Khảo sát cũng cho thấy đời sống NLĐ nhập cư tại các khu công nghiệp tập trung ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương rất khó khăn. Hầu như toàn bộ tiền lương, thu nhập của NLĐ chi hết cho cuộc sống thiết yếu, không còn tích lũy.

Từ kết quả khảo sát trên, Viện Công nhân-Công đoàn dự báo mức sống tối thiểu năm 2014 tại vùng I sẽ là: 4,113 triệu đồng/tháng, vùng II: 3,41 triệu đồng/tháng, vùng III: 3,014 triệu đồng/tháng, vùng IV: 2,435 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất 2 phương án mức lương tối thiểu năm 2014 với Hội đồng Tiền lương Quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014.

Theo đó, phương án 1, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.00-850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% nhu cầu và mức sống tối thiểu của NLĐ. Mức lương tối thiểu năm 2014 vùng I tăng lên 3,2 triệu đồng; vùng II tăng lên 2,75 triệu đồng; vùng III tăng lên 2,4 triệu đồng; vùng IV tăng lên 2,05 triệu đồng.

Phương án 2, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng ít hơn, từ 350.000-750.000 đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82% nhu cầu sống tối thiểu. Mức tăng từ vùng I đến vùng IV lần lượt là 3,1 triệu đồng; 2,65 triệu đồng; 2,3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

T.Hằng

Nguồn: Tin tức