Chung cư Dương Nội tòa CT7-CT8-HH2 cắt lỗ 100%

 

Tiến độ thi công HH2 :đang xây tầng 8 dự kiến đầu quý 1/2013 bàn giao nhà

Ct7-ct8 hiện tại đã xây đến tầng 24 dự kiến cuối 2012 bàn giao nhà

 

Chủ đầu tư cam kết đúng tiến độ và có điều khoản thưởng phạt rõ rang trong HĐ

- Các căn hộ tòa CT7:

 

+ Tầng 8 căn 8, dt 56m, ban công Đông Nam, giá bán TL.

 

+ Tầng 15 căn 9, dt 53.8m, ban công Tây Bắc, giá bán TL.

 

+ Tầng 22 căn 5, dt 56.46m, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 14 căn 9, dt 53.8m, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 7 căn 6, dt 54.4m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 10 căn 7, dt 56m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 24 căn 6, dt 54.4m, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 18 căn 1, dt 61.95m(căn góc) ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 6 căn 3 , dt 83.66m2, căn góc TB-ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 9 căn 3, dt 83m2, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 8, dt 56m, ban công Đông Nam, giá bán TL.

 

+ Tầng 8 căn 9, dt 53.8m, ban công Tây Bắc, giá bán TL.

 

+ Tầng 20 căn 5, dt 56.46m, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 7 căn 9, dt 53.8m, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 18 căn 6, dt 54.4m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 12 căn 7, dt 56m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 20 căn 7, dt 56,4m2, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 11 căn 5, dt 56.46m2, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 6 căn 6, dt 54m2, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 14 căn 8, dt 56,5m2, ban công ĐN, giá bán TL.

 

- Các căn hộ tòa CT8:

 

+ Tầng 12 căn 3, dt 85,4m, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 10 căn 7, dt 86m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 5, dt 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 6 căn 4, dt 83,8m, ban công TB, giá bán TL

 

+ Tầng 5 căn 8, dt 86m2, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 14 căn 2, dt 123,6m, ban công TB, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 1, dt 117,4m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 10 căn 6, dt 84m2, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 17 căn 3, dt 85,4m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 18 căn 7, dt 86m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 18 căn 5, dt 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 4, dt 83,8m, ban công TB, giá bán TL

 

+ Tầng 20 căn 8, dt 86m2, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 14 căn 5, dt 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 4, dt 83,8m, ban công TB, giá bán TL

 

+ Tầng 9 căn 8, dt 86m2, ban công TN, giá bán TL.

 

- Các căn hộ tòa HH2:

 

+ Tầng 9 căn 3, dt 68.7m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 12 căn 11, dt 71.6m, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 8 căn 9, dt 71.6m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 16 căn 8, dt 71.6m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 6 căn 7, dt 69,8m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 15 căn 5, dt 70,3m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 18 căn 4, dt 68,7m, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 20 căn 9, dt 71.6m, ban công TN, giá bán TL.

 

+ Tầng 9 căn 9, dt 71.6m, ban công ĐB, giá bán TL.

 

+ Tầng 7 căn 8, dt 71.6m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 12 căn 7, dt 69,8m, ban công ĐN, giá bán TL.

 

+ Tầng 5 căn 5, dt 70,3m, ban công ĐB, giá bán TL.

Hotline: Mr Hưng 0902.188.191 – 0964.017.898

Tags: bán chung cư dương nội,chung cư dương nội, chung cu duong noi, chung cư lê văn lương, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội, bán chung cư dương nội,