Nhận dịch tài liệu văn bản tiếng Hoa.

Thanh Hà, nữ, chuyên nhận dịch tài liệu văn bản tiếng Hoa với các thể loại khác nhau như: dịch Hồ sơ đấu thầu, dịch Tài liệu xây dựng, dịch Sách truyện, dịch Phim ảnh, dịch Báo chí, dịch Hồ sơ giấy tờ, dịch Đề án nghiên cứu, dịch Dự án kỹ thuật, dịch Văn bản pháp luật, dịch Hợp đồng kinh tế, dịch Hướng dẫn sử dụng, dịch Thư tín, dịch Bản vẽ, dịch Website, dịch Catalogue, v.v… hoặc nhận dịch theo yêu cầu của khách hàng. Phiên dịch chính xác, chuyên nghiệp, chi phí hợp lý. Xin liên hệ : 0122.853.3518 (Thanh Hà).