"Học lớp an toan lao động ngắn hạn Tại TP HCM, Hà Nội ▓▓▓
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, Tp.HCM
Add:Số 131/26 Đường 3/2 phường 11 quận 10 tp HCM
Tel: ( 08 ) 666 000 75 – 0982 000 676 (Gặp Duong)
Website: daotaoxuyenviet.com
Fax: (08) 6280 5066 – Email: thuyduong@daotaoxuyenviet.com


Thời gian: 2 ngày
Giảng viên: Là các giảng viên cao cấp của trường ĐH lao động thương binh xã hội.
Học phí : 600.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
Ngôn ngữ : Tiếng việt


Đối tượng : Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; cán bộ, nhân viên làm viêc trong ngànhcông nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…
Địa điểm : Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
131/ 26 Đường 3/2 – P.11 – Quận 10 – TP.HCM


THÔNG BÁO MỞ LỚP AN TOÀN TRONG LAO ĐỘNG
1. Tầm quan trọng của An toàn lao động trong công tác Quản trị của Doanh nghiệp.
2. Làm thế nào để đánh giá được mức độ An toàn lao động hiện tại của Công ty.
3. Cách thức phân tích một sự cố/tai nạn nhằm thiết lập biện pháp phòng ngừa; Ví dụ về cách phân tích một sự cố/tai nạn của 1 Doanh nghiệp Nhật Bản.
4. Tìm hiểu nguyên lý cơ bản của Hoạt động An toàn lao động; Nguyên lý Heinrich; Hiệu ứng Domino. ..
5. Làm thế nào để liên kết hoạt động KAIZEN với hoạt động An toàn lao động.
6. Đào tạo cán bộ, nhân viên công ty nâng cao an toàn lao động bằng chương trình KYT (Đào tạo phòng ngừa nguy hiểm/rủi ro).
Xin vui lòng liên hệ.
Địa chỉ: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Quận 9, Tp.HCM
Địa chỉ: 131/26 đường 3/2 phường 11 quận 10 tp HCM
Điện Thoại : (08) 666 000 75 Fax: (08) 6280 5066
Hotline : 0982 000 676 – (24/24) (Gặp Duong)
Website:daotaoxuyenviet.com- Email: info@daotaoxuyenviet.com
Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT: www.mpi.gov.vn;
Bộ xây dựng http://www.moc.gov.vn/site
Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thâu, quản lý dự án, giám sát thi công trình, kỹ sư định giá tại Doanh nghi ệp,/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng nh ư Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
"
Google search : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn, Yahoo search : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn,
Bing search : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn, Ask search : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn,
daotaoxuyenviet.com search : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn, daotaoxuyenviet.com Link : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn,
daotaoxuyenviet.com Tag : Học lớp an toan lao động ngắn hạn, lớp an toan lao động ngắn hạn, an toan lao động ngắn hạn, toan lao động ngắn hạn, lao động ngắn hạn, động ngắn hạn, ngắn hạn, hạn, Học, lớp, an, toan, lao, động, ngắn, hạn, Học, Học lớp, Học lớp an, Học lớp an toan, Học lớp an toan lao, Học lớp an toan lao động, Học lớp an toan lao động ngắn,