Sở KH&CN Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2013.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính đã được phân bổ năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thông báo tuyển dụng công chức năm 2013, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008; Điều 4 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Nhu cầu tuyen dung: 01 cử nhân luật, thực hiện nhiệm vụ pháp chế.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6) cm được chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (Bản sao học bạ hoặc phiếu điểm học tập toàn khóa) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.