Ông Lê Đức Thọ ( sinh năm 1970 ), có 21 năm gắn bó với Vietinbank. Vào năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank). Vào ngày 26.8.2013, ông được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi người tiền nhiệm – ông Nghiêm Xuân Thành – được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Từ 11/1991 – 12/1992 : Cán bộ phòng Kế toán Chi nhánh Vietinbank tỉnh Vĩnh Phú
- Từ 01/1993 đến 03/1995 : Cán bộ Phòng Thông tin Điện toán Chi nhánh Vietinbank
-Từ 04/1995 – 08/1996 : Cán bộ Phòng Tín dụng Chi nhánh NHCT Vietinbank
-Từ 09/1996 – 12/1996 : Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Chi nhánh Vietinbank
-Từ 01/1997 – 04/2002 : Phó trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh Vietinbank
-Từ 05/2002 – 05/2003 : Cán bộ Phòng Tín dụng Trung dài hạn và Quản lý Dự án Vietinbank
-Từ 06/2003 – 10/2003 : Phó trưởng Phòng cân đối Tổng hợp Vietinbank
-Từ 11/2003 – 02/2006 : Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và đầu tư Vietinbank
-Từ 03/2006 – 03/2010 : Trưởng phòng Đầu tư Vietinbank
-Từ 04/2010 – 8/2013 : Phó Tổng Giám đốc Vietinbank

Nguồn: http://story.careerlink.vn

Tin liên quan:
1. Bầu Đức” chi thêm 140 triệu USD cho dự án Myanma
2. Bùi Quang Ngọc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FPT