Atletico Madrid thắng 6/10 trận gần đây và 4/5 trận gần nhất. Trên sân khách Atletico Madrid thắng 7/10 trận gần đây và 4/5 trận gần nhất.
Với kèo châu á Atletico Madrid thắng 7/10 trận gần đây và 5/5 trận gần nhất, đá sân khách Atletico Madrid thắng kèo châu á 7/10 trận gần đây và 3/5 trận gần nhất.
Với kèo tài xỉu, 3/10 trận gần đây và 2/5 trận gần nhất của Atletico Madrid nổ TÀI; Trên sân khách Atletico Madrid nổ TÀI 3/10 trận gần đây và 1/5 trận gần nhất.


Barcelona thắng 8/10 trận gần đây và 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Barcelona thắng 8/10 trận gần đây và 4/5 trận gần nhất.
Với kèo châu á Barcelona thắng 4/10 trận gần đây và 1/5 trận gần nhất, về sân nhà Barcelona thắng kèo châu á 4/10 trận gần đây và 2/5 trận gần nhất.
Với kèo tài xỉu, 4/10 trận gần đây và 1/5 trận gần nhất của Barcelona nổ TÀI; Trên sân nhà Barcelona nổ TÀI 7/10 trận gần đây và 4/5 trận gần nhất.


Chọn: Atletico Madrid +1 1/2
Tài xỉu: Xỉu