Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cần tập trung giảm tồn kho, bảo đảm việc làm, tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động cũng như thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất.

Trong thời gian tới, cơ cấu tiêu thụ than có sự thay đổi, chuyển từ xuất khẩu sang nhập khẩu than để đáp ứng đủ cho nhu cầu trong nước, nhất là nhập khẩu than cho sản xuất điện, cơ cấu sản xuất than cũng có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ lệ than khai thác lộ thiên, tăng tỷ lệ khai thác hầm lò.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TKV cần tập trung giảm tồn kho; bảo đảm việc làm, tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động.

Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường trong sản xuất, vận tải và phân phối than; thực hiện cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, giảm lao động hầm lò, tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho người lao động; quản lý hiệu quả tài nguyên, chống thất thoát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, Tập đoàn TKV cần phát huy kết quả đạt được, tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa trong đầu tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển bền vững của Tập đoàn.

Xử lý nghiêm việc tập kết, mua bán than trái phép

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các tỉnh có liên quan kiểm tra các bãi tập kết, mua bán than trái phép, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn TKV xem xét, tổ chức lại các đầu mối thu mua than trôi, than phát mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo hướng giảm đầu mối.

Tags: viec lam hai duong , tim viec lam tai hai duong