Bravolaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục công bố chất lượng bánh kẹo. Do đặc tính của sản phẩm này là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, do đó khi đưa ra kinh doanh ngoài thị trường, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải làm thủ tục công bố chất lượng bánh kẹo nhằm đảm bảo rằng sản phẩm đó là an toàn với người tiêu dùng và cũng để mang lại thương hiệu, sự tin tưởng của người dùng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên khi làm hồ sơ công bố, không phải lúc nào cũng thuận lợi do hàng rào pháp lý, và Bravolaw sẽ giúp bạn thoát khỏi hàng rào pháp lý đó.

Thủ tục công bố bánh kẹo:
Tùy thuộc loại sản phẩm bánh kẹo mà sẽ có những thủ tục công bố tiêu chuẩn bánh kẹo khác nhau, dựa vào xuất xứ của loại bánh kẹo thì gồm hai loại chính, bánh kẹo sản xuất trong nước và bánh kẹo nhập khẩu. Bravolaw sẽ giúp bạn tìm hiểu thủ tục của hai loại sản phẩm bánh kẹo này như sau:
Thủ tục công bố chất lượng bánh kẹo nhập khẩu:
Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố, có ngành nghề mua bán, kinh doanh bánh kẹo;
Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Certificate Of Analysis: 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam;
Giấy chứng nhận lưu hành tự do Certificate of Free Sale (Bản chính hoặc bản sao y thị thực lãnh sự);
Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau: GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương;
Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân);
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. (Tham khảo thông tin chi tiết về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Bravolaw).