in phiếu chi, in phieu xuat kho, in phieu nhap kho, phieu chi không chỉ dùng để quản lý tài chính mà phiếu chi còn có thể trở thành một công cụ hữu hiệu để quảng bá cho hoạt động kinh doanh của công ty bạn.
in phiếu chi, in phieu xuat kho, in phieu nhap kho, phieu chi là một chứng từ thương mại được phát hành dùng để quản lý những khoản kinh phí thu hoặc chi của doanh nghiệp, công ty . Được sử dụng cho cả bên mua và bên bán , thể hiện lượng tiền được trao đổi trong kinh doanh.
Phiếu thu - Phiếu chi là chứng từ thu/chi tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu/chi cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu/chi chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu/chi chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

In phieu chi
In phieu xuat kho
In phieu nhap kho
............................

Hãy liên hệ với chung tôi
Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Trọng Huy Hoàng
Địa chỉ: 144 Dương Văn Dương, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM
Điện thoại: 08 665 11505 - Email: sale39.inhuyhoang2008@gmail.com
website: www.tronghuyhoang