(Dân trí) - Với 62% phiếu thuận, Quốc hội sáng nay đã thông qua luật Giáo dục sửa đổi. Thẩm quyền thành lập trường ĐH, kiểm định chất lượng, học phí… là những vấn đề gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được gần 80% đại biểu tán thành.
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đánh giá, cơ quan soạn thảo đã tập trung giải quyết được ở mức độ nhất định một số vấn đề bức xúc hiện nay như quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, quy định chặt chẽ hơn việc biên soạn chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, quy định về công khai tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng giáo dục…


Tuy nhiên, vẫn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề thẩm quyền cho phép thành lập trường ĐH giao cho Thủ tướng Chính phủ hay Bộ trưởng GD-ĐT. Kết quả tổng hợp ý kiến, 51,48% đại biểu đồng ý giao cho Bộ trưởng quyết định thành lập trường, gần 43% đại biểu không đồng ý.
UB thường vụ Quốc hội đề nghị trước mắt giữ quy định về thẩm quyền thành lập trường ĐH của Thủ tướng như luật hiện hành nhưng tăng cường trách nhiệm thẩm định cho Bộ trưởng. Việc thay đổi thẩm quyền sẽ được tổng kết, đánh giá để có cơ sở lý luận, thực tiễn thuyết phục hơn, trình Quốc hội quyết định trong một dịp thích hợp hơn.
Về vấn đề chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa, UB thường vụ Quốc hội nhận xét, thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập, cần thiết phải sửa đổi. Quy định về tiêu chuẩn chương trình được sửa theo hướng giao cho Bộ trưởng GD-ĐT quyết định, chịu trách nhiệm về quy trình biên soạn, chỉnh sửa, ban thành tiêu chuẩn chất lượng…
Vấn đề hợp tác quốc tế đến nay vẫn thiếu căn cứ pháp lý, quy định cụ thể về quản lý hoạt động đầu tư giáo dục có yếu tố nước ngoài, quản lý dịch vụ du học, chương trình giảng dạy… Tuy nhiên, dự thảo Luật cũng mới chỉ bổ sung một số quy định mang tính nguyên tắc như điều kiện thành lập cơ sở giáo dục, liên kết đào tạo, văn phòng đại diện… về lĩnh vực này. Chính phủ sẽ ban hành các văn bản dưới luật để thực thi, sau một thời gian tổng kết, đánh giá mới đưa quy định cụ thể vào luật.
Học phí và các khoản thu trong nhà trường hiện còn có nhận thức, vận dụng khác nhau, có cơ sở còn lạm dụng chủ trương xã hội hóa, quy định về các nguồn thu tài chính đầu tư cho giáo dục để thu các khoản ngoài luồng gây bức xúc trong dư luận. UB thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về việc khuyến khích cá nhân, tổ chức ủng hộ giáo dục nhưng cần minh bạch về các khoản thu trong nhà trường, đẩy mạnh kiểm tra, xử lý để phòng chống tiêu cực.
Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi được 306 đại biểu (chiếm tỷ lệ 62,07%) thống nhất thông qua. Vẫn còn 108 đại biểu bấm nút “chống”.
Sáng nay, Quốc hội cũng thông qua Luật Thuế tài nguyên, chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu và điện hạt nhân Ninh Thuận với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành. Luật sửa đổi bổ sung 2 luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm khuyến khích mạnh hơn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội… một lần nữa phải xin rút khỏi chương trình vì chưa thuyết phục được Quốc hội.
Về chủ trương đầu tư điện hạt nhân tại Ninh Thuận, tất cả các điểm chính đều được ủng hộ cao.

Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư với quy mô dự án xây dựng 2 nhà máy, mỗi nhà máy 2 tổ máy để cung cấp điện cho hệ thống quốc gia, công suất trên 4.000MW tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).

Công nghệ lựa chọn là lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại nhất, đã được kiểm chứng, bảo đảm an toàn tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế tại thời điểm lập dự án. Tổng mức đầu tư xây dựng dự toán khoảng 20.000 tỷ đồng. Nhà máy số 1 sẽ khởi công xây dựng vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào 2020. Nhà máy số 2 Chính phủ sẽ báo cáo để Quốc hội quyết định thời điểm triển khai căn cứ vào tình hình chuẩn bị.
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được xác định là công trình quan trọng quốc gia ở cấp đặc biệt, lần đầu tiên được xem xét xây dựng ở Việt Nam. Có một số ý kiến đề nghị không nên quy định cụ thể thế hệ lò của nhà máy điện hạt nhân là lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò từ thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, UB thường vụ Quốc hội cho rằng vấn đề thế hệ lò đối với nhà máy điện hạt nhân rất quan trọng, được phần lớn đại biểu quan tâm, cần thiết phải thể hiện trong nghị quyết.
Về vốn, do mới đang trong giai đoạn lập báo cáo đầu tư, việc lựa chọn công nghệ và nhà thầu cung cấp thiết bị cụ thể vẫn chưa xác định, thời gian tới khâu lập dự án và quyết định đầu tư còn khá dài, Quốc hội đồng ý chưa chốt con số cụ thể, chỉ đồng ý với số tiền ước tính là 20.000 tỷ đồng.

77,48% đại biểu đã bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án "siêu quan trọng" này.
P.Thảo