Máng lưới (Rack Cable Tray – Wire mesh)

Vật liệu (Material): Thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel), thép mạ điện (Electric galvanized steel), thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-dip galvanized steel)


Lưới thép hàn EURO WIRE MESH


wire mesh tray LWB - Cablofil wire mesh cable tray - Tay đỡ máng cáp lưới


Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML150


Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML100


Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML75


Wire mesh cable tray/Cable basket tray - Máng cáp lưới ML50


Hướng dẫn lắp đặt máng lưới - Guideline for installation of wire mesh tray/ cable basket tray


Giá Đỡ Máng Lưới CVL Wire Mesh Tray Supports
ÔNG TY TNHH CƠ, ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA KAMTECH


Số 33, Ngách 47/4 đường Nhân Hòa, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội


http://kamtech.vn/wire-mesh/