NHÂN LUẬT tư vấn xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn cơ sở, xây dựng hệ thống sản xuất và thực hành tốt sản phẩm, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng dựa trên các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất đưa ra. test sản phẩm tại trung tâm đo lường chất lượng việt nam và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhân Luật tư vấn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. chúng tôi phối hợp cơ quan chức năng tiến hành tư vấn hướng dẫn bao bao gồm:

Kiểm tra, giám định và thẩm định kỹ thuật về chất lượng, vệ sinh, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, vật liệu, cấu kiện công trình.

Thử nghiệm vật liệu, sản phẩm, hàng hóa

Kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá phương tiện đo.

Chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật; chứng nhận Rau, quả và chè an toàn phù hợp với VietGAP

Kiểm định và đánh giá an toàn công nghiệp.

Khảo sát, quan trắc, phân tích, đánh giá thực trạng và tác động môi trường.

Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đào tạo và tư vấn năng suất chất lượng, ứng dụng kỹ thuật mã số - mã vạch.

Đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo. Trang bị và cung cấp dịch vụ

bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.

Tiếp nhận đăng ký và tư vân ưng dụng mã số, mã vạch.

Cung cấp thông tin, tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh
Website: http://dichvugiayphep.vn