BQT Quảng Cáo Việt xin thông báo

Hiện nay Quảng cáo việt mới được nâng cấp hệ thống SMS Vip và SMS UpdateNhân dịp khai trương dịch vụ chúng tôi miễn phí đặt banner quảng cáo trên Quảng cáo việt cho thành viên trong vòng 30 ngày kể từ ngày treo

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập Redirect to new page để tìm hiểu và đăng ký

Thay mặt BQT Quảng Cáo Việt Xin cảm ơn