Trong quá trình hoạt động kinh doanh cơ sở đăng ký kinh doanh hoạt động có thể mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với xu thế thị trường,những ngành nghề đã hoạt động kinh doanh trước đây đã đăng ký với tổng cục dạy nghề doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp thị trường.đồng thời nghiên cứu thêm ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội. chúng tôi sẻ hướng dẫn chi tiết từng ngành nghề phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp bạn.Thông tin liên hệ
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÂN LUẬT
Địa chỉ : 52C Nguyễn Thị Huỳnh,phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mobile : 0903 324277 Ls Vinh
Website: http://dichvugiayphep.vn/