Thăng long Mobile 61A quán sứ
giảm giá đợt hàng vừa về:

3Gs-8Gb (mới 99%) giá: 2tr800
iphone 4 16Gb (black) (cũ) giá :6tr300 (bảo hành 3 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4S 16Gb (white) ( cũ):8tr200 (bảo hành 3 tháng tại thăng long mobile)
iphone 5 16Gb (black) (cũ) :12tr500 (bảo hành 3 tháng tại thăng long mobile)
iphone 5 16Gb (white) (cũ) :12tr500(bảo hành 3 tháng tại thăng long mobile)

iphone 4 16Gb (black) giá :6tr900 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4 16Gb (white) giá :7tr200 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4 32Gb (black) giá :7tr200 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4 32Gb (white) giá :7tr450 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4S 16Gb giá :9tr800 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4S 32Gb giá :10tr500 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4S 64Gb giá :11tr290 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 5 16Gb giá :14tr890 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 5 32Gb (black) giá :16tr900 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 5 32Gb (white) giá :17tr00 (bảo hành 12 tháng tại thăng long mobile)
iphone 4S 16Gb giá 14tr100 (bảo hành 12 tháng tại FPT)
iphone 5 16Gb giá 16tr100 (bảo hành 12 tháng tại FPT)
iphone 5 32Gb giá 18tr400 (bảo hành 12 tháng tại FPT)
iphone 5 64Gb giá 21tr500 (bảo hành 12 tháng tại FPT)
liên hệ thăng long mobile 61A quán sứ
04.39362106-04.39363316
hot line:01653666668
website: <http://thanglongmobile.com.vn/>