Hitachi là tập đoàn sản xuất nồi cơm điện hàng đầu thế giới.


Nồi cơm điện Hitachi 8 chương trình nấu thường, Nấu nhanh, Làm bánh, Hầm,Hấp, Gạo thơm, Gạo dẻo, Gao nứt, Hẹn giờ nấu, Chống dính, Có vỉ hấp


Trong suốt lịch sử 100 năm của mình, Tập đoàn Hitachi đã ra đi Sứ mệnh và giá trị của nó cho các thế hệ của nhân viên và các bên liên quan . Bây giờ Tầm nhìn mới đã được tạo ra dựa trên các nhiệm vụ và các giá trị. Nó là một biểu hiện của những gì của Tập đoàn Hitachi mục tiêu trở thành trong tương lai.


web: noicomdien.com.vn