Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và Nghị định số 34/CP ngày 23/4/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Ðịa chính; - Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Ðể tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và đất đai, Bộ Xây dựng và Tổng cục Ðịa chính hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựng như sau:

Thông tin liên hệ
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÂN LUẬT
Địa chỉ : 52C Nguyễn Thị Huỳnh,phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Mobile : 0903 324277 Ls Vinh
Website: http://dichvugiayphep.vn/