I. Mục đích ý nghĩa:

- Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức có cơ hội trao đổi kiến thức, đưa ra các ý tưởng, giải pháp liên quan đến ứng dụng TMĐT (thương mại điện tử) trong tiếp thị, bán hàng hay đưa ra mô hình kinh doanh TMĐT ở qui mô cá nhân, hộ gia đình hoặc một tập thể cá nhân qui mô nhỏ.

- Tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức có dịp giao lưu học hỏi, trao dồi về kiến thức, nâng cao trình độ ứng dụng TMĐT trong công việc và trong đời sống hàng ngày.


II. Đối tượng dự thi:

- Tất cả các cá nhân, nhóm cá nhân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều được tham gia hội thi này.

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia.

III. Nội dung hội thi:

- Nội dung thi: Trình bày các ý tưởng, giải pháp liên quan đến ứng dụng TMĐT trong kinh doanh. Nội dung ý tưởng cần có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hình thức thi: Thí sinh tham gia gửi bài thi viết theo hình thức dự thi cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

- Thời gian: từ ngày phát động đến hết ngày 15/12/2010.

- Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng giám khảo chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải.

- Lễ tổng kết và trao giải cho các ý tưởng hay và và có khả năng ứng dụng cao dự kiến trước ngày 31/12/2010.

- Sau khi kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi Hội thảo gặp gỡ giữa các thí sinh đoạt giải với doanh nghiệp. Các thí sinh đoạt giải sẽ thuyết trình phần ý tưởng sáng tạo của mình và trả lời, trao đổi với các doanh nghiệp tham gia hội thảo nhằm tìm kiếm nhà tài trợ cho các ý tưởng có thể áp dụng vào thực tế.

IV. Yêu cầu bài dự thi:

- Mỗi bài dự thi tập trung thể hiện một ý tưởng, giải pháp cho việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Mỗi cá nhân có thể tham gia nhiều bài dự thi)

- Thí sinh có thể tham khảo các mô hình ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ngoài để áp dụng vào tình hình thực hiễn tại Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung nhưng không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

- Bài thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14, font Time New Roman, kèm theo file dự thi hoặc đĩa CD trình bày giải pháp, ý tưởng (nếu có).

- Phần nội dung trình bày ý tưởng cần tập trung vào các phần chính sau: đặt vấn đề, thực trạng hiện nay, mục đích và ý nghĩa của ý tưởng, đề xuất phương pháp thực hiện, dự toán kinh phí thực hiện (nếu có), kết luận. Bài dự thi (phần nội dung và trình bày ý tưởng, không tính phần tóm tắt) không được quá 1.500 từ.

- Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt và đóng thành tập đã được sắp xếp thứ tự bao gồm: trang bìa, trang mục lục, trang tóm tắt, phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Thông tin kinh tế - Sở Công Thương Bình Dương.

Địa chỉ: 187 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương.

ĐT: 0650 3898287. Fax: 0650 3898286

Ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia hội thi “Làm giàu bằng Thương mại điện tử”. Hoặc gửi file dự thi theo địa chỉ: lamgiaubangthuongmaidientu@bdu.vn

hoặc xttmvttkt.sct@binhduong.gov.vn


Chú ý: Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu photo hoặc giống nhau.

Nguồn: bdu.vn