(Dân trí) - Trong tháng 11 này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TPHCM tăng 0,55% so với tháng trước, còn tại Hà Nội tăng 0,52%.

Dự báo từ nay đến cuối năm giá thực phẩm sẽ tặng nhẹ.

Tại TPHCM, với mức tăng 0,55% trong tháng 10, tính chung từ đầu năm đến nay, CPI đã tăng 6,45%. Trong đó, nhóm hàng ăn và hàng hóa dịch vụ khác có mức tăng tương ứng 1,02% và 1,11%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,88%.

Các nhóm hàng khác chỉ tăng nhẹ; riêng nhóm đồ uống, thuốc lá và nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ, tương ứng các mức giảm 0,05% và 0,07%.

Bên cạnh đó, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 8,58% so tháng trước, còn chỉ số USD tăng 2%.

Tại Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng này, 9/10 nhóm hàng tiêu dùng đều tăng nhẹ, dao động ở mức từ 0,18% - 1,06%; riêng nhóm giáo dục giữ nguyên so với tháng 10.

Trong tháng 11, chỉ số giá vàng tăng cao 9,34% và chỉ số giá USD tăng 1,5% so với tháng 10/2009.

An Hạ