Các loại mã nguồn PHP mới hiện nay như Joomla 3,có xu hướng yêu cầu PHP phiên bản thấp nhất là PHP 5.3 trở lên. Bài viết này sẽ hướng dẫn chuyển đổi PHP Version lên PHP 5.3 trên cPanel Hosting Việt Nam của chúng tôi.
Bước 1: đăng nhập vào cPanel
Bước 2: Ở khung Software/Services chọn nút Select PHP version như hình 1:

Bước 3: Ở trang lựa chọn phiên bản PHP . Chọn PHP version 5.3 rồi click vào nút Set as current

Chú ý: ở cPanel Hosting Việt Nam của chúng tôi còn hỗ trợ thêm các version PHP như PHP 5.4 và PHP 5.5 để bạn lựa chọn. Ngoài ra chức năng này còn hỗ trợ bạn tùy chọn sử dụng các extensions đặc biệt.

Nguồn TND.VN