Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã quyết định thành lập Khoa Vũ trụ và Ứng dụng liên kết với các trường đại học của Pháp với nhiệm vụ đào tạo các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.
Để thực hiện “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” do nhà nước ta đặt ra, bên cạnh việc tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, điển hình là Dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, nhu cầu cấp thiết hiện nay là cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Do đó, năm 2012 trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã quyết định thành lập Khoa Vũ trụ và Ứng dụng liên kết với các trường đại học của Pháp với nhiệm vụ đào tạo các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với 80% giảng viên của Khoa là các giáo sư đến từ các trường Đại học của Pháp như Đại học Paris Diderot, Obervatoire de Paris, Đại học Montpellier 2

Chương trình đào tạo bao gồm 2 chuyên ngành sau:

1. Khoa học Vũ trụ và Ứng dụng (Space Science and Applications)

2.Kỹ sư vũ trụ (Space Engineering)

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Vũ trụ và Ứng được thực hiện trong 2 năm và chia làm 4 học kỳ (mỗi học kỳ 30 tín chỉ). Tất cả các môn học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoài ra học viên được học ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

Tags: timvieclam , tim kiem viec lam