Bà Nguyễn Lương làm việc tại 1 Công ty cổ phần từ tháng 8/2010 - 9/2012 thì nghỉ sinh con. Sau thời gian nghỉ sinh, bà bắt đầu đi làm từ tháng 1/2013 - 3/2013 thì công ty đề nghị bà nghỉ việc với lý do không có việc làm (khi đó con bà được 6 tháng tuổi).

Từ đó đến nay, bà nghỉ ở nhà chờ việc, công ty liên tục đề nghị bà viết đơn xin tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) để hợp thức hóa việc thực hiện quyết định cho bà nghỉ việc. Bà muốn đi làm, nên đã không viết đơn xin tạm hoãn hợp đồng theo đề nghị của công ty.

Bà Lương hỏi, để bảo vệ quyền lợi của mình, bà phải làm gì? Việc công ty yêu cầu bà viết đơn tạm hoãn HĐLĐ có đúng theo quy định pháp luật không? Công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với bà không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời:

Trước ngày 1/5/2013, chính sách bảo vệ thai sản đối với lao động nữ, bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản được quy định tại khoản 3, Điều 111; khoản 2, Điều 117 Bộ luật Lao động năm 1994 như sau :

- Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

- Hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và cả trong trường hợp được phép nghỉ thêm không hưởng lương, khi trở lại làm việc, người lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.

Hiện nay, chính sách này được quy định tại khoản 3, Điều 155 và Điều 158 Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

- Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

- Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Tags: viec lam bac ninh , viec lam tai bac ninh , tim viec lam tai bac ninh