THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

A. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1. Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
2. Điều lệ Công ty (với trường hợp thành lập Công ty TNHH);
3. Danh sách thành viên (với trường hợp thành lập Công ty TNHH).
4. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (với cá nhân)
5. Nộp một bộ hồ sơ ở trên tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ( có thể uỷ quyền bằng văn bản hoặc hợp đồng với người đại diện của mình để nộp hồ sơ).
6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp.
Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp.
B. Các thủ tục sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
1. Tiến hành thủ tục khắc dấu tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - thuộc Công an tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
2. Đăng ký mã số thuế tại Cục thuế tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
3. Đăng báo công bố nội dung đăng ký kinh doanh (báo trung ương hoặc địa phương trong 3 số liên tiếp).
4. Mở tài khoản tại bất kỳ Ngân hàng nào mà thuận tiện cho doanh nghiệp.
5. Tiến hành mua hoá đơn tài chính tại Chi Cục thuế quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
C. Để đăng ký Mã số thuế bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
1. Tờ khai đăng ký mã số thuế (theo mẫu), bạn có thể xin tại Cục thuế
2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp
Nộp tại Bộ phận tiếp nhận tờ khai - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp của bạn có trụ sở chính.
Sau 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp của bạn sẽ được Cục thuế cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Mã số thuế.
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 090 574 6666; 095 515 2222