Thuế thu nhập cá nhân đối với Bất động sản

Thông tư số 02/2010/TT – BTC ngày 11 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ – CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã “gỡ rối” được nhiều vướng mắc về áp thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản.

Theo thông tư ố 02/2010/TT – BTC, người nộp thuế được tự xác định mức thuế suất áp dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin kê khai. Như vậy, người nộp thuế được quyền chọn cách tính thuế là: 2%/tổng giá trị hợp đồng hoặc 25%/lợi nhuận.

Tuy nhiên, việc lựa chọn cách tính thuế nào cũng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo tỷ lệ áp thuế. Trong trường hợp người chịu thuế đáp ứng đủ điều kiện: giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai tính thuế không thấp hơn giá bất động sản do UBND tỉnh quy định tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực có thể chọn mức đóng thuế 25% tính trên thu nhập chịu thuế. Đối với trường hợp hóa đơn không hợp lệ hoặc thiếu một trong các chứng từ cần thiết sẽ bị áp thuế 2% trên tổng giá trị hợp đồng. Như vậy, có thể hiểu thuế suất 25% sẽ chỉ áp dụng cho những trường hợp chuyển nhượng có đủ giấy tờ hợp lệ. Các trường hợp còn lại sẽ áp dụng thống nhất mức thuế suất 2%.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

Văn phòng Luật sư HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 090 574 6666; 095 515 2222