Sáng 17-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị trực tuyến với nhiều bộ ngành và 63 tỉnh, thành trong cả nước về kết quả 3 năm triển khai “Đề án đào tạo viec lam cho lao động nông thôn đến năm 2020”, nhiệm vụ năm 2013 và giai đoạn trước mắt 2013 - 2015.

Theo Bộ LĐTB-XH và Bộ NN-PTNT, sau 3 năm thực hiện đề án, cả nước đã đào tạo nghề cho 1.088.393 lao động nông thôn (đạt 77,74% kế hoạch đặt ra), trong đó 822.460 lao động nông thôn có việc làm mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương, bộ ngành khi triển khai đề án trong giai đoạn tới phải bám sát vào nhu cầu thật sự của người lao động, nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đặc biệt phải gắn đề án đào tạo nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tags: vieclam