hành lập doanh nghiệp tại TP.HCM

Chuyên thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, lập văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung tại TP. Hồ Chí Minh - Chỉ cần CMND (không cần Hộ Khẩu + hợp đồng thuê nhà) .
- 05 ngày lấy GPKD (HS hợp lệ) + 02 ngày lấy Dấu tròn.
- Đã bao gồm lệ phí.
- Bạn chỉ đi 3 lần .
- Cam kết đúng ngày.
Chú Ý: Không tính thứ 7, CN, ngày lễ.
Thành lập công ty tại HCM

********************************************
Thành Lập Doanh Nghiệp: 1.500.000 VND
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Công ty TNHH Một Thành Viên
+ Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
+ Công ty cổ phần
* Thành Lập CN – VPĐD – ĐĐKD:
- Cty mẹ ở TP.HCM : 800.000 VND
- Cty mẹ ở Tỉnh : 1.000.000 VND
+ Lập chi nhánh.
+ Lập văn phòng đại diện.
+ Lập địa điểm kinh doanh.
(không cần ĐDPL đi lấy GPKD, chúng tôi giao GPKD tận nơi: 150.000 VND )
*******************************************
Dịch vụ đăng báo (3 kỳ): 260.000 VND
Bố cáo thành lập, thay đổi nội dung GKKD.
Lập sổ thành viên, gởi thông báo góp vốn cho Sở KH&ĐT: 100.000 VND.
********************************************
* Chuyển đổi loại hình Doanh Nghiệp: 1.500.000 VND
- 05 ngày lấy GPKD (HS hợp lệ) + 03 ngày lấy Dấu tròn.
+ DNTN -> CTY TNHH MTV
+ DNTN -> CTY TNHH 2TV trở lên
+ CTY TNHH MTV -> CTY TNHH 2TV trở lên
+ CTY TNHH MTV -> CTY CP
+ CTY TNHH 2TV trở lên -> CTY TNHH MTV
+ CTY TNHH 2TV trở lên -> CTY CP
+ CTY CP -> CTY TNHH MTV
+ CTY CP -> CTY TNHH 2TV trở lên
* Thay đổi nội dung Giấy phép Kinh Doanh: 500.000 -> 1.000.000 VND
05 ngày lấy GPKD (HS hợp lệ).
(không cần ĐDPL đi lấy GPKD, chúng tôi giao GPKD tận nơi: 150.000 VND)
- Thay đổi Tên doanh nghiệp.
- Thay đổi Trụ sở Chính.
- Thay đổi Vốn điều lệ.
- Thay đổi Người Đại diện theo pháp luật.
- Thay đổi Thành Viên (Cổ đông).
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Điều chỉnh ngành nghề cho phù hợp hệ thống mã ngành Việt Nam
(Đối với DN thành lập trước năm 2008)
- Điều chỉnh thông tin Người ĐDPL, Thành viên, Cổ đông.
- Thay đổi địa chỉ của VPĐD, Người đứng đầu của VPĐD.
- Thay đổi địa chỉ, Ngành nghề, Người đứng đầu của Chi nhánh.
********************************************
ĐTDĐ: 0902.08.00.39 – 0919.71.00.39
http://smartsoft.vn/thanh_lap_cong_ty_tai_hcm.html