Xin lỗi nếu thư này làm phiền bạn.

Thảm họa hạt nhân Fukushima Nhật Bản nguy hiểm hơn rất nhiều so với thảm họa Chernobyl. Thế giới cần sự giúp đỡ của bạn!

Cám ơn!