NHÂN LUẬT với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn điều kiện xin con nuôi, tư vấn nhận con nuôi. tư vấn xin con nuôi có yếu tố nước ngoài.chúng tôi đại diện theo yêu cầu làm các thủ tục xin con nuôi tại cục con nuôi.

[/SIZE]

Điều kiện bắt buộc xin con nuôi bao gồm :


Tại Điều 14, Luật Nuôi con nuôiquy định người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:


- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;


- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;


- Có tư cách đạo đức tốt.


Những người sau đây không được nhận con nuôi:


- Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;


- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;


- Đang chấp hành hình phạt tù;


- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.


Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định “Hơn con nuôi 20 tuổi trở lên” và “Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi”.

Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Nhân Luật
TP.Hồ Chí Minh : 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P11 Q.Phú Nhuận TP.HCM
Điện thoại : 08.38441.776 - 0903 32 42 77 Ls Vinh
Website: http://dichvugiayphep.vn/