Xây dựng tốn kém với tòa nhà in 3D

Kiến trúc sư người Hà Lan Brian Peters đã đặt cùng một giải pháp cho vật liệu xây dựng tùy chỉnh sử dụng in ấn 3D. Dự án được gọi là xây dựng Bytes, và nó thúc đẩy người đam mê thiết bị in ấn 3D kết hợp với một máy đùn đầu tùy chỉnh để sản xuất gạch gốm.

Bằng cách hạn chế các dự án in ấn 3D máy tính để bàn có quy mô và vật liệu rẻ tiền, kết quả là một hệ thống nên có thể truy cập để mọi người trên thế giới. Hiện nay, các máy in chỉ có khả năng làm cho khoảng bốn viên gạch một giờ, vì vậy nó sẽ không được thay thế xây dựng truyền thống chỉ được nêu ra.


Tuy nhiên, như thường xuyên in ấn 3D nhựa (mà cũng không thể thay thế sản xuất truyền thống), Xây dựng Bytes có nhiều khả năng để mở rộng số lượng và loại hình sáng tạo mà có thể hoặc thực tế. Đợt sóng đầu tiên của thiết kế dẫn đến 4 loại gạch :

Gạch lồng vào nhau
Gạch Tổ ong

Gạch gân sóng

Gạch chữ “X”
Để tìm hiểu thêm mời các bạn ghé thăm webside: http://www.3dtech.vn

Từ khóa: cong nghe 3d, cong nghe in 3d, co khi 3d, co khi chinh xac