Để xem điểm thi tốt nghiệp năm 2013 của tất cả cả các tỉnh thành trên cả nước, ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố. Thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:

DT TênTỉnh SốBáoDanh gửi 8749ví dụ : để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh Số báo danh A123 tại Tỉnh Nghệ An, thí sinh soạn tin theo cú pháp:

DT NGHEAN A123 gửi 8749Soạn tin để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2013 nhanh chóng và chính xác nhất.