I. Mục đích tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích làm rõ các nội dụng và phạm vi yêu cầu của gói sản phẩm phần mềm sẽ xây dựng và triển khai ứng dụng tại Văn Phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số cơ quan Thanh Tra tỉnh, Thanh Tra huyện và Thành Phố.

II. Đối tượng, phạm vi sử dụng tài liệu

Đối tượng dùng tài liệu này bao gồm:

- Thanh tra các tỉnh: Chánh thanh tra và các cán bộ trực thuộc cơ quan tranh tra

- Văn Phòng UBND tỉnh( Phòng nội chính): Ban Lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn liên quan

- Thanh tra bộ( ban thanh tra, các cơ quan chuyên môn khối trung ương): Ban Lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn liên quan

- Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam (CNC.,JSC): Ban lãnh đạo, phòng Dự Án và đội dịch vụ tham gia thực hiện xây dựng, triển khai phần mềm ứng dụng này.

Phạm vi sử dụng:

- Tài liệu này được xây dựng, cập nhật và phát hành trong phạm vi mục đích sử dụng cho quá trình phối hợp xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo.- Tài liệu có tính chất nội bộ và không dùng cho các mục đích bên ngoài khác

III. Nội dung, phạm vi ứng dụng

Phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo được xây dựng cho mục đích tin học hóa các nghiệp vụ sau:

- Quản lý tiếp công dân

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Phân công xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Thụ lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Tra cứu thông tin đơn thư kiếu nại tố cáo.

- Thống kê báo cáo về đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Thống kê báo cáo về tình hình tiếp công dân.

VI. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ lãnh đạo.

- Cán bộ được phân công thụ lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Cán bộ được phân công tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Cán bộ quản trị hệ thống.- Công dân.

V. Mô hình thành phần hệ thống

Thành phần hệ thống ở đây xác định bao gồm các thành phần phần mềm có vai trò cấu thành liên quan sẽ xây dựng để tạo thành sản phẩm phần mềm. Tổng thể phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo bao gồm 07 thành phần cấu thành chính như sau:- Module Quản lý tiếp công dân: Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng thực hiện việc theo dõi tình hình tiếp công dân cho việc thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, cho phép người dùng thông báo về lịch tiếp công dân, về các văn bản trả lời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan chức năng.

- Module Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng tại phòng tiếp nhận đơn thư thực hiện các hoạt động tiếp nhận đơn thư và phân phối đơn thư một cách hợp lý đến các đơn vị chuyên môn liên quan. Module cũng cho phép các đơn vị chuyên môn tiếp nhận thụ lý và xử lý các đơn thư.

- Module Tra cứu đơn thư : Đảm nhận các chức năng cho phép người dùng tra cứu thông tin đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Module Thống kê, báo cáo đơn thư: Đảm nhận các chức năng tổng hợp, thống kê, báo cáo các số liệu phục vụ cho các nhu cầu quản lý của từng cấp liên quan.

- Module Quản lý cổng thông tin: Đảm nhận các chức năng giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng,... và tiếp nhận các ý kiến đóng góp về phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Module Quản lý hệ thống: Là module phần mềm không cung cấp các chức năng phục vụ liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, mà cung cấp các chức năng có tính chất bảo đảm sự vận hành đúng quy tắc của hệ thống ứng dụng, bao gồm các chức năng cấu hình, quản lý người dùng,…- Cơ sở dữ liệu hệ thống: Là thành phần quan trọng bậc nhất của hệ thống ứng dụng. Nơi chứa toàn bộ dữ liệu của hệ thống ứng dụng quản lý đơn thư. Số liệu quá khứ và phát sinh hằng ngày liên quan đến quản lý nghiệp vụ và vận hành hệ thống được lưu giữ tập trung và bảo đảm các cơ chế an toàn, bảo mật và phục vụ vận hành hệ thống 24/24 giờ mỗi ngày, 7/7 ngày mỗi tuần.
Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1308 tòa nhà CT5-X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN
Số ĐT: 043.540.2125