http://danluatsu.com
Hãy truy cập diễn đàn danluatsu.com để cùng chia sẽ, thảo luận về kiến thức pháp luật, ngoài ra đây cũng là nơi giúp bạn tư vấn những khó khăn liên quan đến pháp luật (dân sự , hình sự, kinh doanh, gia đình, đất đai, lao động...v..v.) mà bạn gặp phải. Mong được sự tham gia, chia sẽ, ủng hộ góp ý của các bạn để diễn đàn ngày một pháp triển mạnh!


http://danluatsu.com