DỊCH VỤ VAY VỐN NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn chắc chắn vay được tiền Ngân Hàng nếu có Chúng Tôi hỗ trợ bạn 2 trong 3 tiêu chí sau:
1. Tài sản thế chấp tốt (Là đất ở, nhà ở)
2. Có mục đích sử dụng vốn rõ ràng (Tức là có Phương án vay và sử dụng vốn)
3. Chứng minh được thu nhập (Để trả lãi Ngân Hàng)
Và hết 90% hồ sơ vay vốn thất bại vì 2 yếu tố sau cùng (Phương án vay vốn và chứng minh thu nhập).
Do đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:
1. Lập phương án vay vốn cho bạn,
2. Chứng minh thu nhập cho bạn.
Việc còn lại quyết định bạn có vay được tiền Ngân Hàng hay không là Tài Sản Thế Chấp của bạn có tốt hay không so với số tiền cần vay.
Ngoài ra còn cho vay nóng lãi xuất 2.5-3% tháng.
NHẬN HỒ SƠ VAY NGÂN HÀNG DƯỚI 30m2.
Và để biết điều đó, hãy cầm máy lên và điện thoại cho tôi:
Chuyên viên Tín dụng: Trung 0932 636 552