Baccarat là 1 trò chơi mà bài gần với 9 nhất sẽ

thắng. Aces (Xì) tính là 1, từ 2 đến 9 tính bằng giá trị ccủa lá bài, 10 và các lá tây tính là 0. Nếu tổng các lá bài vượt quá 10 thì bạn bỏ 10 và lấy

phần còn lại. Ví dụ 6 + 9 = 15 – 10 = 5, nên 5 là giá trị bài của bạn.

Trong Baccarat có 3 ô để bạn chọn đặt:
Banker (Nhà cái)
Player (Người chơi)
Tie (1 trận hòa)


Khởi đầu bạn đặt tiền cược vào Banker (Nhà cái), vào người chơi (Player) hoặc vào 1 trận hòa (Tie). Người chơi và nhà cái sau đó sẽ phát bài mỗi

người 2 lá. Những lá bài được giữ trong 6 bộ bài và các bộ bài này được sào sau mỗi vòng chơi.

Người nào gần 9 nút nhất thì thắng. Nếu bạn cược vào Player và thắng, bạn sẽ được nhận theo tỉ lệ 2:1 số tiền cược. Nếu bạn cược Banker và

thắng bạn sẽ nhận theo tỉ lệ 2:1 và 5% tiền lời gọi là “tiền hoa hồng ”. Nếu 2 người hòa, và bạn đã cược vào 1 trận hoà, tỉ lệ này là 8:1 số tiền cược

Baccarat còn có “Third Card Rules” (Luật 3 lá) , qua đó chơi bằng 3 lá bài và theo luật sau:

Cho Player (Người chơi)
Nếu bạn đã có 1 con 8 hay 1 con 9, đây gọi là Bài Tự Nhiên và bạn ko thể lấy thêm. Bài ở mức 6 và 7 phải dừng và bài từ 0-5 thì phải lấy thêm.

Cho Banker (Nhà cái)
Nếu nhà cái có 7, 8 hay 9 thì ko được rút thêm. Với 6 nút họ có thể rút nếu bài của người chơi là 6 hay 7. Với 5 nút họ rút khi mà bài người chơi là

4,6, hay 7 và với 4 nút họ rút khi bài người chơi có tổng cộng từ 2 đến 7. Với 3 nút họ phải rút khi mà người chơi có 8 nút và với 2 nút trở xuống họ

có quyền rút mà ko cần biết bài của người chơi.

12BET Casino mong muốn bạn “Hãy chơi như những người hiểu biết”. Chúng tôi sẽ giúp bạn,

Hãy gia nhập 12BET Casino ngay hôm nay nhé