Bạn đã vị phạm chèn links vào bài viết, Qui định tại đây : http://araovat.com/showthread.php?t=8593

Nếu bạn không ediet thì tất cả bài viết của bạn sẽ bị delete và bannick,mong bạn tham gia DIỄN ĐÀN nên thực hiện
Nội qui .